29 công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật được Hội đồng LLPB VHNT TƯ trao tặng thưởng 2010 – 2012


Ngày 28/3 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học – Nghệ thuật Trung ương (LLPBVHNT TƯ) tổ chức kỳ họp thứ 6. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ đến dự và phát biểu ý kiến.

Trong báo cáo tại hội nghị, PGS, TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT TƯ đã điểm lại kết quả triển khai các nhiệm vụ đã nêu ra ở kỳ họp lần trước và nêu những nhiệm vụ trọng tâm công tác từ nay đến kỳ họp thứ bảy và cuối năm 2013 là hoàn thiện Quy chế làm việc của hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI; thực hiện đề án khoa học cấp nhà nước “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – thực tiễn và định hướng phát triển”; tiếp tục khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, thông báo kết luận 213, Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư TƯ. Kết quả xét chọn tặng thưởng các tác phẩm, công trình lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật có giá trị cao trong ba năm từ 2010 đến 2012 đã được công bố tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội đồng LLPBVHNT TƯ, đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, nhất là kết quả cuộc hội thảo “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử”, qua đó nêu được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn bổ ích; tư vấn cho Ban Bí thư TƯ Đảng và Ban Tuyên giáo TƯ một số giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần định hướng các Hội văn học, nghệ thuật ở trung ương và địa phương cùng đội ngũ văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Đồng chí đánh giá cao hoạt động của Hội đồng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái về văn học, nghệ thuật và nhấn mạnh, cần chủ động bám sát thời sự văn học, nghệ thuật để từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp, đạt hiệu quả cao hơn. Về quy chế làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng LLPBVHNT TƯ cần có những đổi mới phương thức hoạt động theo quy chế làm việc của Hội đồng để thật sự tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ các nhà lý luận, phê bình văn nghệ; trở thành địa chỉ tin cậy về văn hóa. Hội đồng tôn trọng tài năng, nhân cách, phát huy thế mạnh và sự cống hiến của từng thành viên trong các hoạt động chuyên môn, khoa học; đồng thời cần gắn kết, phối hợp với các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật, các cơ sở đào tạo; phối hợp với các cơ quan báo, đài, tạp chí có chuyên trang, chuyên mục văn nghệ để thông tin, tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật. Trong hoạt động nghiên cứu, thảo luận, các thành viên Hội đồng bình đẳng, đề cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng phong cách và cá tính của mỗi thành viên; phát huy tài năng, trách nhiệm của mọi thành viên trong việc đánh giá, bình luận, đề xuất các giải pháp về những vấn đề liên quan đến công tác lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật.

Chiều cùng ngày, Hội đồng LLPBVHNT TƯ đã tổ chức lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học – nghệ thuật trong ba năm 2010-2012. 29 công trình, tác phẩm đã được trình Hội đồng lựa chọn trao thưởng từ 332 công trình, tác phẩm của 92 đơn vị, cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Hội Văn học – Nghệ thuật các tỉnh, thành phố và các hội chuyên ngành gửi dự xét tặng thưởng.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cũng đã tặng thưởng cho 10 đơn vị có nhiều tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tham gia đợt xét thưởng năm 2010 – 2012.

Năm công trình, tác phẩm được trao thưởng loại A gồm:

1. Cuốn sách Tổng tập âm nhạc Việt Nam – tác giả và tác phẩm (Tập 1) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

2. Chùm bảy bài viết đăng trên báo Văn nghệ (Phút giây huyền diệu; Nhà văn người học nghề mê mải; Sống rồi mới viết; Mua vui và để đời; Nhà văn, triệu phú chữ; Phác thảo chân dung nhà văn 3X, 4X; Nhà văn và bạn đọc) của nhà văn Ma Văn Kháng;

3. Cuốn sách Tiểu luận và phê bình văn học của tác giả Mai Quốc Liên;

4. Cuốn Cơ sở triết học, văn hóa học và mỹ học của chèo cổ của tác giả Trần Trí Trắc;

5. Cuốn Tuyển tập những bài viết về nghệ thuật múa Việt Nam của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Danh sách các công trình, tác phẩm được trao thưởng loại B:

1. Cuốn sách Đạo diễn Hồng Sến – con người và tác phẩm của cố tác giả Hải Ninh;

2. Ccuốn sách Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ XX của tác giả Trần Khánh Chương;

3. Cuốn sách Con đường của múa dân gian đến sáng tạo múa chuyên nghiệp của tác giả Ứng Duy Thịnh;

4. Cuốn sách “Lý luận, phê bình và đời sống văn chương” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện;

5. Cuốn sách “Hội họa Hà Nội, những ký ức còn lại” của tác giả Nguyễn Hải Yến;

6. Cuốn sách “Hợp tuyển lý luận và phê bình kiến trúc” của tác giả Đặng Thái Hoàng;

7. Cuốn sách “Luận chiến văn chương” của tác giả Nguyễn Văn Lưu;

8. Cuốn sách “Nghệ thuật của khoảnh khắc” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng;

9. Chùm 3 bài viết: Bảo tồn, trùng tu di sản kiến trúc thế giới lý luận và thực tiễn; Kiến trúc sinh thái, đỉnh cao của kiến trúc hiện đại – truyền thống và Hà Nội xanh – bao giờ thành hiện thực của tác giả Nguyễn Việt Châu;

10. Chùm 3 bài viết: Lịch sử và phim lịch sử; Kịch bản phim tài liệu và Hiện thực chính là số phận con người của tác giả Đoàn Minh Tuấn;

11. Chùm 3 bài viết Thẩm mỹ màn ảnh qua một số phim truyện Việt Nam gần đây; Sản xuất, phát hành phim hiện nay và Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam: Vấn đề ở đâu? của tác giả Vũ Ngọc Thanh.

Danh sách các công trình, tác phẩm được trao thưởng loại C:
1. Cuốn sách Luận bình văn chương của tác giả Nguyễn Hữu Sơn;
2. Cuốn sách Tính dân tộc trong các tác phẩm Múa của Nghệ sĩ nhân dân Thái Lý của tác giả Bùi Thu Hồng;
3. Cuốn sách Hình tượng người lính trên sân khấu của tác giả Nguyễn Văn Thành;
4. Cuốn sách Thu Bồn – nhà thơ trữ tình đất Quảng của tác giả Nguyễn Kim Huy;
5. Cuốn sách Mỹ thuật 1000 năm Thăng Long – Hà Nội của Hội Mỹ thuật Việt Nam;
6. Chùm bài viết Cuộc trò chuyện cuối năm; Phê bình kiến trúc những tồn tại và Về một nền kiến trúc Việt Nam mới của tác giả Lê Hữu Trúc;
7. Chùm 3 bài viết Để mãi hào hoa, linh thiêng Thăng Long – Hà Nội; Thách thức giữa bảo tồn và phát triển kiến trúc đương đại và Xu hướng và hình thái học đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi của tác giả Trương Văn Quảng;
8. Chùm 3 bài viết: Kiến trúc đô thị Hà Nội thời hội nhập; Hà Nội và sông và Điều tiết quy hoạch xây dựng trên đất khu tập thể cũ Hà Nội của tác giả Nguyễn Phú Đức.
Hội đồng cũng quyết định trao mức khuyến khích cho các tác phẩm:
1. Cuốn sách Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi của tác giả Phạm Duy Nghĩa;
2. Cuốn sách Chân dung nghệ nhân – nghệ sĩ – tài tử Cải lương (tập 1) của tác giả Đỗ Dũng;
3. Cuốn sách Sự đồng vọng đa chiều trong kịch Lưu Quang Vũ của tác giả Phan Trọng Thành;
4. Cuốn sách Nhã nhạc triều Nguyễn của tác giả Bùi Ngọc Phúc.
Nguồn: http://www.vannghequandoi.com.vn

Leave a Reply