Alexa xếp thứ hạng website


Thứ hạng của một trang web thể hiện nhiều ý nghĩa, trong đó có độ phổ biến của website, độ hấp dẫn về nội dung, mức độ tin cậy, tham khảo về các thông tin bài vở đã được đăng tải. Hiện nay có nhiều công cụ đánh giá và xếp hạng website. Ở Việt Nam công cụ alexa.com được nhiều người quan tâm, coi đó như một thước đo tin cậy. Dưới đây là thông tin xếp hạng một số website về văn chương/học thuật, tính đến ngày 23.11.2013 (chỉ số alexa càng nhỏ có nghĩa là thứ hạng website càng cao; và chỉ số này thay đổi thường xuyên). Global Rank : xếp hạng trên thế giới. Rank in Vietnam: xếp hạng ở Việt Nam

1. Trang Phong Điệp (phongdiep.net):

Global Rank :Global rank icon1,853,136                           Rank in Vietnam:  Vietnam Flag18,428

2. Trang Trần Nhương (trannhuong.com):

Global Rank: Global rank icon1,573,838 ;                            Rank in Vietnam: Vietnam Flag24,493

3. Trang Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (nhathonguyentrongtao.wordpress.com):

Global Rank: Global rank icon988,356                          Rank in Vietnam: Vietnam Flag13,875

4. Trang Hội Nhà văn Việt Nam (vanvn.net):

Global Rank: Global rank icon2,152,700                       Rank in Vietnam: Vietnam Flag27,523

5. Trang Viết Văn – Viết báo (vietvan.vn, Đại học Văn hóa):

Global Rank: Global rank icon5,565,780                     Rank in Vietnam:  Vietnam Flag74,786

6. Trang Khoa văn học và ngôn ngữ (khoavanhoc-ngonngu.edu.vn, Đại học KHXH và NV, TP. Hồ Chí Minh):

Global Rank:Global rank icon 1,067,567                          Rank in Vietnam:Vietnam Flag14,839

7. Trang Khoa Văn học (Khoavanhoc.edu.vn, Đại học KHXH và NV Hà Nội):

Global Rank: Global rank icon4,752,969                              Rank in Vietnam: Vietnam Flag62,353

8.  Trang Phê bình văn học (phebinhvanhoc.com.vn):

Global Rank:Global rank icon1,043,364                               Rank in Vietnam: Vietnam Flag10,950

Một số trang web về văn chương/học thuật khác, hoặc do trang đó chỉ là một subdomain (tên miền phụ của trường…) hoặc do mới được lập nên có thứ hạng rất thấp, hoặc chưa có dữ liệu xếp hạng website,blog ở Việt Nam  của Alexa,……… chúng tôi không thông kê ở trên.

Leave a Reply