Recent Articles

Màu tự do của đất (giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012)

Nhà thơ Trần Quang Quý quê Thanh Thủy, Phú Thọ. Hiện công tác tại Nxb. Hội Nhà văn.

Tác phẩm chính: Viết tặng em trong ngôi nhà chật(thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 1990); Mắt thắm (thơ, Nxb. Lao động, 1993), Giấc mơ hình chiếc thớt (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2003), Siêu thị mặt (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2006), Cánh đồng người (thơ song ngữ Việt – Anh, Nxb. Hội Nhà văn, 2010), Bờ sông trăng sáng (truyện ngắn, Nxb. Hội Nhà văn, 2010), Màu tự do của đất(thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2012)

…Hải Đường Dưới Đất…

Đến nay những đoá hoa ấy,- dù cây hải đường xưa không còn trên đất cũ,- vẫn “ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nồng” như hạnh phúc không tuổi,- giấc xuân với nhiều nếp cổ tích gia phong,- trở nên đích đến của đời người một lần chợt thấy và nhớ hoài đốm hồng thiện, mỹ…

Thơ Khai bút đầu xuân Quý tỵ 2013

Sáng mồng một Tết, nhánh mai chiết từ cây lão mai hơn trăm năm tuổi ở vườn nhà GS. TS. Thái Kim Lan nở nụ hoa đầu tiên hôn ngày mới.  Xuân an lành (ảnh: do GS. TS. Thái Kim Lan gửi tặng)     XEM PHÁO HOA Mai Văn Phấn Chiếc rễ non tơ […]