Recent Articles

Nhận diện chủ nghĩa nữ quyền Pháp thế kỉ XX qua một số đại diện tiêu biểu của nó

Chủ nghĩa nữ quyền là một xu hướng tư tưởng đang dần tạo dựng được ảnh hưởng đáng kể trong dòng chảy tư tưởng phương Tây đương đại, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Nói đến chủ nghĩa nữ quyền đương đại, người ta thường nhắc đến chủ nghĩa nữ quyền Pháp như là một trong những nhánh phát triển mạnh mẽ nhất của nó. Bài viết này sẽ góp phần nhận diện một số đặc điểm của chủ nghĩa nữ quyền Pháp thế kỷ XX qua việc phân tích tư tưởng nữ quyền của những gương mặt tiêu biểu của nó: Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Luce Irigaray, và Hélène Cixous.

Chủ nghĩa Hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954 -1975 (trên bình diện lý thuyết)

Khi chính quyền Ngô Đình Diệm “tiếp thu” miền Nam từ tay thực dân Pháp, lý thuyết triết học phương Tây mà người Sài Gòn nghe nói đến đầu tiên không phải là chủ nghĩa hiện sinh, mặc dù đây là lúc chủ nghĩa này đang hình thành một trào lưu sôi nổi ở Tây Âu. Lý thuyết được gia đình họ Ngô đề cao và quảng bá lúc đó là chủ nghĩa nhân vị (Personnalisme) của Emmanuel Mounier.

Phương pháp cấu trúc phát sinh trong lịch sử văn học

Lucien Goldmann (1913-1970) sinh ở Romania, nhưng học ở Vienne và Paris. Tại đây ông bắt đầu làm quen với những tác phẩm của Lukacs. Trong thế chiến hai, khi Đức chiếm đóng đất Pháp, ông di cư sang Thụy Sĩ và làm phụ tá cho nhà tâm lý học nổi tiếng Jean Piaget và chịu ảnh hưởng không ít của ông này. L. Goldmann bảo vệ luận án tiến sĩ về triết học Kant ở Đại học Zurich.