Recent Articles

Sự đụng độ của các định nghĩa (1)

Tiểu luận Sự đụng độ giữa các nền văn minh? của Samuel P. Huntington xuất hiện trên tờ Foreign Affairs mùa hè năm 1993, tuyên bố ngay trong câu đầu tiên rằng “nền chính trị thế giới đang tiến vào một giai đoạn mới”. Với tuyên bố này, tác giả muốn nói rằng nếu trong trong quá khứ vừa qua, các xung đột trên phạm vi thế giới diễn ra giữa các phe phái ý thức hệ nhóm các thế giới thứ nhất, thứ hai và thứ ba ra thành các phe phái đối chọi nhau, thì nền chính trị theo cung cách mới này sẽ dẫn đến các xung đột giữa các nền văn minh khác biệt và có thể coi là đụng độ lẫn nhau

Hậu Saussure

Saussure khẳng định việc nghiên cứu ngôn ngữ như một hệ thống kí hiệu học là cơ sở của tất cả các ngành khoa học xã hộ

Lời trong đời sống và lời trong thơ. Các vấn đề của thi pháp xã hội học

Voloshinov V.N., không nghi ngờ gì nữa, là một trong những nhà tư tưởng quan trọng nhất của thế giới trong thế kỷ 20