Recent Articles

Không gian truyện kể tiểu thuyết Nga thế kỷ XIX

Khác với khuynh hướng đó, tiểu thuyết Nga, bắt đầu từ Gogol, định hướng vào cấu trúc chiều sâu của truyện kể, định hướng vào huyền thoại, chứ không phải là cổ tích

Tiếng rì rào của ngôn ngữ

Lời nói là thứ không thể thay đổi, tựa như định mệnh. Chúng ta không thể sửa lại những gì đã được nói ra, trừ trường hợp bổ sung thêm cho nó: sửa lại, một cách kỳ cục, đó là sự thêm vào. T

M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học

M. Bakhtin nhìn thấy “những số phận lớn lao và cơ bản của văn học” ở quá trình trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết như là quá trình đấu tranh lâu dài giữa hai nguyên tắc thế giới quan: độc thoại và đối thoại.