Recent Articles

Mùa Giáng sinh, nghĩ về sự phục sinh của Trường phái hình thức Nga

Học thuyết của trường phái hình thức Nga không phải là học thuyết về hình thức như một mục đích cứu cánh. Đó là học thuyết về bản chất của nghệ thuật, về ý nghĩa phục sinh của hình thức và sứ mệnh cứu rỗi của nó trong việc đưa thế giới thoát khỏi tình trạng tự động hóa.

Dưới lớp mặt nạ Exotic

Cái exotic ngụy trang không chỉ cho dự án kinh tế của thực dân mà còn cho dự án xây dựng văn hóa bản địa theo hướng phục vụ cho mục đích bành trướng lãnh thổ.

Từ tác phẩm đến văn bản (2/2)

Chắc chắn, có một khoái cảm đối với tác phẩm (đối với một số tác phẩm nào đó). Tôi có thể khoái trá khi đọc đi đọc lại Proust, Flaubert, Balzac và kể cả Alexandre Dumas, nhưng cho dù mãnh liệt và thoát ra khỏi mọi thành kiến như thế nào đi nữa, niềm khoái cảm ấy phần nào (ngoại trừ một nỗ lực phê bình ngoại lệ) vẫn là một niềm khoái cảm tiêu thụ, bởi vì nếu tôi có thể đọc các tác giả ấy, tôi vẫn biết rằng tôi không thể viết lại chúng (ngày nay người ta không thể viết “giống như thế đấy”).