Recent Articles

Cấu tạo thể loại tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử

Bên dưới lớp vỏ chương hồi truyền thống, Nho Lâm Ngoại Sử ẩn tàng một quan niệm mới về thể tài tiểu thuyết. Việc đó khiến cho tác phẩm tự sự trường thiên này có một cấu tạo thể loại rất độc đáo, khác hẳn với tất cả các bộ tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng khác. Bằng việc chỉ ra chuỗi các phiến đoạn tự sự có tính cách truyện ngắn và bút kí ghi chép được phân bố rải đều trong suốt chiều dài của văn bản trần thuật, chúng tôi đã chỉ rõ một phần trong cấu tạo thể loại tiểu thuyết này. Đó là điều chưa từng được giới nghiên cứu chú ý và luận giải thích đáng.

Tiếp cận chủ đề tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử

Màn “Tế đền Thái Bá” được tác giả Nho Lâm Ngoại Sử bố trí ở trung tâm tác phẩm. Bình luận xưa nay của các nhà nghiên cứu phê bình về màn “Tế đền Thái Bá” một mặt khẳng định tinh thần chung của các nhân vật “chính diện” “lí tưởng”, mặt khác tỏ ý tiếc cho bút pháp trần thuật thiếu đi một sự sinh động, không dẫn dắt trần thuật đi tới “cao trào” và kích thích được hứng thú người đọc. Thế nhưng theo chúng tôi màn “Tế đền Thái Bá” này biểu hiện một sách lược tự sự độc đáo

Tưởng tượng và dấu vết từ cái nhìn tưởng giải học hiện đại (1)

Việc tác giả để nhân vật Tôi tự diễn giải về mình, chứng tỏ ngôn ngữ văn bản được mở ra theo hai chiều kích: vừa chủ quan vừa khách quan. Chủ quan vì, nó là quá trình hồi hương tinh thần của tác giả, cho nên ngôn ngữ diễn giải của nó là ngôn ngữ của tri thức, của định kiến thẩm mỹ[7] ngoại tại nằm sâu trong tâm thức sáng tạo. Khách quan vì, chủ thể sáng tạo tự phân thân mình thành điểm đứng bên ngoài thông qua nhân vật Tôi để tư duy lại, để phán xét những bước đường phiêu lưu của các dòng tư tưởng trong mình.