Recent Articles

Ảnh hưởng của Dostoievski tại Việt Nam trước 1945

Từ sau Cách mạng tháng Tám (1945), văn học Việt Nam bước sang một giai đoạn mới với những mục tiêu mới, Dostoievski dần dần bị đẩy lùi xa khỏi ngưỡng cửa mà ông vừa mới bước vào. Với hướng đi của văn hóa nghệ thuật lúc ấy, nhiều nội dung tư tưởng và phong cách “khó hiểu” của Dostoievski đối với quảng đại quần chúng ít có cơ may tồn tại.

Nhìn lại thực trạng nghiên cứu văn học của Việt Nam trong giai đoạn đương đại

Lý thuyết của nước ngoài có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có những nguồn là bản gốc tác phẩm, có những nguồn là bản dịch qua một ngôn ngữ khác mà nhà nghiên cứu có khả năng tiếp cận. Và nhìn chung lại có những nguồn có thể được coi là tài liệu thứ cấp: đó là những bản lược thuật, bản tổng thuật giới thiệu dành cho các lý thuyết. Dù tiếp cận từ nguồn nào thì việc truyền đạt chuẩn xác cũng là yêu cầu đầu tiên. Và để truyền đạt chuẩn xác thì người giới thiệu và truyền đạt phải nắm vững hệ thống các phạm trù, khái niệm, thuật ngữ… Điều này không phải là dễ dàng, nó đòi hỏi phải có một trình độ chuyên gia để tiếp cận lý thuyết. Đồng thời nó cũng đòi hỏi phải có sự điều phối và hợp tác giữa các nhà khoa học để có sự thống nhất trong tiếp nhận.

Nguyên tắc vẽ tranh, tạc tượng đài và hình tượng thị giác trong văn học Việt Nam trước 1975

Sử dụng ngôn từ làm chất liệu, văn học có thể tổ chức hình tượng theo hai hướng giống như hai thái cực trái ngược nhau. Ở cực thứ nhất, hình tượng trở thành một biểu tượng đầy tính ước lệ, cái được biểu đạt, tức là ngữ nghĩa, có quan hệ hết sức tự do với cái biểu đạt. Ở cực thứ hai, hình tượng chỉ là một hình ảnh thị giác, là đối tượng chiêm ngưỡng thuần tuý của mắt, cái được biểu đạt, tức là ngữ nghĩa, hoàn toàn lệ thuộc vào hình ảnh thị giác này