Recent Articles

Tổng kết hội thảo khoa học “Văn học và văn hóa tâm linh”

Qua một năm chuẩn bị và một ngày hội thảo, chúng tôi ghi nhận và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học từ mọi miền đất nước đã hưởng ứng và đóng góp tham luận, tham gia tổ chức, bình luận, trao đổi, phản biện, góp ý xây dựng (đặc biệt ghi nhận những đóng góp quan trọng của PGS. TS. Đoàn Lê Giang, Chủ nhiệm Khoa Văn học và ngôn ngữ, trong việc đọc duyệt tham luận, thiết kế, hoàn chỉnh chi tiết chương trình làm việc của phiên toàn thể và cả hai tiểu ban). Thành công của hội thảo thể hiện cả về số lượng tham luận cũng như tính vấn đề đã đặt ra trong hội thảo

Phân tích tác động thẩm mỹ của văn bản thơ Đèo ba dội từ góc độ Mỹ học tiếp nhận

Phân tích tác động thẩm mỹ của văn bản thơ Đèo ba dội từ góc độ Mỹ học tiếp nhận, Hoàng Phong Tuấn,mỹ học tiếp nhận, bài thơ Đèo Ba Dội , thơ Nôm Hồ Xuân Hương, thơ Đường luật,quan niệm đạo đức nho giáo, Tố tâm, Đoạn Tuyệt, Lạnh lùng,bối cảnh thời trung đại

Biểu tượng hòn vọng phu trong văn học Việt Nam và Hàn Quốc (Nghiên cứu so sánh)

Biểu tượng hòn vọng phu trong văn học Việt Nam và Hàn Quốc (Nghiên cứu so sánh),Âu Sĩ Kính, biểu tượng, hòn vọng phu, Hàn Quốc, chờ chồng, hóa đá,phổ biến khắp khu vực Đông Á,phổ biến khắp khu vực Đông Á, văn học dân gian Trung Quốc, văn học dân gian Hàn Quốc