Recent Articles

Tiếp nhận “Thủy hử” giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX ở Việt Nam

Thủy hử, kiệt tác tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, đã được tiếp nhận ở Việt Nam từ rất sớm; đặc biệt, việc chuyển sang quốc ngữ và việc nghiên cứu, phẩm bình Thủy hử ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, bằng việc nhận thức và tiếp thu kinh nghiệm văn học nước ngoài, đã góp phần tích cực vào quá trình hiện đại hóa ngôn ngữ và văn học dân tộc. Theo quan sát của chúng tôi, bản dịch Thủy hử sang chữ quốc ngữ đầu tiên được thực hiện bởi Nguyễn An Khương (1906), và sau đó, việc giới thiệu, nghiên cứu Thủy hử tiếp tục phát triển mạnh trên các báo Đông Dương tạp chí, Nam Kỳ tuần báo, Thanh nghị…

Tiểu thuyết về chiến tranh viết sau năm 1975

Có cảm giác khá rõ về sự ùa vào của hiện thực và sự kiện lịch sử trong tác phẩm. Con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Cuộc chiến đấu chống sự phong tỏa cảng Hải Phòng. Cuộc tổng tiến công Mậu thân đợt 2. Hải quân và bộ đội tinh nhuệ. Những vấn đề của chiến trường và hậu phương, những câu chuyện diễn ra trong chiến tranh và sau chiến tranh… Đề tài cũ trở thành chật hẹp. Nhà văn tìm đến những miền đất hoang trù phú, chưa được khai thác.

Một số hoạt động văn học giai đoạn hòa bình lập lại (1954-1958) xét từ lý thuyết “trường” của Bourdieu

“Cùng với Trần Dần, Lê Đạt đã mở sách ra đọc, học đòi Mai-a-kốp-ski một cách lố bịch. Mai-a-kốp-ski là một nhà thơ lớn, cần phải học cái nhiệt tình yêu Đảng, bảo vệ chế độ Xô Viết của ông; mặt khác, theo tôi nghĩ, chúng ta sống sau Mai-a-kốp-ski ba mươi năm, chủ nghĩa cộng sản và những tác phong cách mạng đã có những bước tiến bộ mới; sao cứ nhại cho được “cá tính” của Mai-a-kốp-ski? Mai-a phải đâu là không có những nhược điểm mà chúng ta không nên học? […] Một câu thơ lộ hết cái mặt gian xảo của Lê Đạt. Những hình ảnh Lê Đạt đưa ra cũng làm người ta ghê rợn; không còn một chút trang trọng tối thiểu đối với cơ thể người phụ nữ: “Con cái sắp hàng dưới vú”, “Gầy guộc vú dài theo kháng chiến””[1].