Recent Articles

Nguyên tắc đối đẳng trong kết cấu tiểu thuyết Nho lâm Ngoại sử (1)

Rất nhiều nhà nghiên cứu đã ý thức được cảm quan không gian tính cũng như tính chất đồng hiện thời gian ở Nho lâm Ngoại sử, ý thức được cái cảm giác về những mối quan hệ đối ứng, ánh chiếu giữa các thành tố trong tác phẩm xuất hiện trong lúc đọc. Các nhà phê bình cũng phát hiện thấy đọc Nho lâm ngoại sử nhiều khi không phải chỉ là đọc hồi này qua hồi khác mà là đọc đối chiếu các hồi, các nhóm hồi, các hình tượng trần thuật. Cảm giác đó có phần tương tự cảm giác nảy sinh khi đọc Sử kí của Tư Mã Thiên vậy. Thế nhưng các nhà nghiên cứu đã không thực sự phát hiện được cốt lõi của vấn đề – hoạt động của nguyên tắc kết cấu đối đẳng trong cấu trúc tác phẩm.

Phê bình văn học 1975 – 2005, nhìn từ đội ngũ tác giả

Trong văn học hiện đại, ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở nước ta, những nhà văn, nhà thơ viết phê bình là hiện tượng không hiếm, trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1945 – 1985, phê bình văn học của các nhà thơ, nhà văn có vị trí khá quan trọng, với những tên tuổi tiêu biểu như Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Hoàng Trung Thông, Như Phong. Từ thời kỳ đổi mới, số lượng những người sáng tác tham gia viết phê bình càng đông đảo và không chỉ tập trung ở những người có cương vị trọng yếu trong các cơ quan tổ chức văn học.

“Người khổng lồ” trong văn học đại chúng

Lê Văn Trương là nhà văn của nhiều cái nhất: “nhà văn viết nhiều nhất, được các nhà xuất bản săn đón nhiều nhất, bị công kích cũng nhiều nhất, mà được hoan nghênh cũng vào bực nhất!”