Recent Articles

“Vàng lửa” của Nguyễn Huy Thiệp -“Triết học lịch sử” hay là “Văn xuôi nghệ thuật”?

Vấn đề đặt ra từ bài viết của ông Tạ Ngọc Liễn không hề chỉ đơn giản là việc “đọc sai” văn bản văn xuôi nghệ thuật. Chính từ xuất phát điểm này chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ý kiến của ông, ngay cả khi những ý kiến này cũng đã được quan tâm từ nhiều cách nhìn khác nhau.

Không gian văn hóa Nguyễn Du và du lịch văn hóa

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay, những giá trị văn học to lớn của đại thi hào Nguyễn Du cần phải được phát huy, không chỉ cho việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà cả trong việc quảng bá hình ảnh của quê hương nhà thơ cũng như góp phần phát triển kinh tế Hà Tĩnh thông qua du  lịch văn hóa. Bài viết này bước đầu nêu lên một số suy nghĩ về các hướng khai thác di sản văn học Nguyễn Du cho du lịch văn hóa và văn học.

Vũ Bằng – Cuộc đời phức tạp, trang văn trong sáng

Đó phải chăng do vốn sống? Cái chất du ký, lãng đãng trong tác phẩm Vũ Bằng. Tập hồi ký Bốn mươi năm nói láo, Vũ Bằng hóm hỉnh, biết nhại lại cái nghề của mình, cho dù ít ai yêu nghề văn, nghề báo như Vũ Bằng. Trong một phương diện nào đó, cuốn sách này đã cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu quý, những chân dung người viết đương thời.