Recent Articles

Tiểu thuyết, giữa mỹ học và khoa học

Dường như, nhà văn luôn nhắc người đọc rằng họ không ở đâu khác ngoài… tiểu thuyết, rằng văn học không tuân theo logique nào khác ngoài logique… của chính nó. Ngay từ những dòng đầu, câu chuyện được mở ra vào năm 1957. Một con số chính xác và bất ngờ, khi ta biết rằng đây cũng chính là năm sinh của tác giả. Qua cái nháy mắt đó, Patrick Deville khẳng định rằng nhân vật của nhà văn sinh ra cùng lúc với anh ta và chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu của anh ta.

Những tranh luận về văn xuôi hư cấu lịch sử và sự chuyển biến của tư tưởng

Quan niệm tiểu thuyết lịch sử là sự phản ánh chân thực các sự kiện nhân vật lịch sử trong quá khứ đã được tiếp nối bằng đối thoại với lịch sử, siêu hư cấu lịch sử, giả lịch sử. Các nhà văn Việt Nam đương đại đã thể hiện những suy nghĩ trăn trở về thể loại với các hướng thử nghiệm như: a- tiểu thuyết lịch sử kiểu truyền thống (Thái Vũ, Hoàng Quốc Hải, Hoàng Công Khanh), b- tiểu thuyết hóa lịch sử với những kiểu loại/hình thức đa dạng: tân lịch sử (Nguyễn Xuân Khánh với Hồ Quý Ly, Võ Thị Hảo với Giàn thiêu), pha trộn dã sử và kiếm hiệp (Vũ Ngọc Đĩnh với Hào kiệt Lam Sơn, Bắn rụng mặt trời, Mười hai sứ quân, Hàn Thế Dũng với Lê Lợi, Bà Triệu), tiểu thuyết chương hồi (Lê Đình Danh với Tây Sơn bi hùng truyện).

Hoài Thanh và tâm hồn dân tộc qua thơ ca

Những trang viết về thơ Mới trong cuộc giao tranh với cái cũ, là những trang tư liệu quý giá thể hiện bằng một giọng văn dí dỏm, thông minh. Thú vị và cảm động nhất là ở đây không chỉ thể hiện những con số mà còn là bộ mặt của diễn đàn văn chương thuở ấy cùng với những bóng dáng, thân phận của nhà thơ, nhà văn với tâm trạng, cách thế và ngôn ngữ của họ, trong cái giờ khắc giao thời của hai giai đoạn văn học ấy.