Recent Articles

Trần Đình Sử và những đường biên khoa học

Chưa thể nói nền lí luận văn học Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Nhưng cũng không thể phủ nhận những thay đổi rất cơ bản của nó từ ngày Đổi mới.

Khuynh hướng cách tân trong thơ Việt sau 1975

Mở đầu cho sự cách tân thơ của thế hệ sau năm 1975, theo tôi, có thể nhắc đến 3 gương mặt thơ tiêu biểu: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc và Dương Kiều Minh. Thơ họ đã khai mở, thôi thúc một số cây bút cùng thời đi tìm giọng nói của thế hệ mình, thời đại mình.

Văn học đô thị: khái niệm và đặc điểm

Khác với văn minh phương Tây đi lên từ các đô thị thành bang cổ đại, văn học Việt Nam nói riêng và vùng Đông Á nói chung là nền văn học hướng về nông thôn, sinh ra từ văn hoá nông nghiệp và chịu sự chi phối của nền văn hoá này. Dấu ấn rõ nhất của tính chất nông thôn trong văn học là sự xuất hiện của thiên nhiên, điều mà văn học đô thị luôn khát khao tìm kiếm.