Recent Articles

Một số vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu văn học quá khứ

Về triển vọng của sự phát triển tới đây của khoa nghiên cứu văn học ở ta, tôi thấy đó là một triển vọng hết sức tốt đep, vì chúng ta có những khả năng lớn. Cái mà không phải bao giờ chúng ta đủ, đó là sự dũng cảm trong khoa học nghiên cứu; mà nếu thiếu đi sự dũng cảm đó, không bao giờ chúng ta có thể đạt tới đỉnh cao

Cảm thức vĩnh viễn trong tiểu thuyết Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner

Âm thanh và cuồng nộ ra đời trong bối cảnh nền văn hóa vật chất đang xâm lấn đời sống con người miền Nam Hoa Kỳ. Trên tất cả, cảm thức vĩnh viễn gợi nên nỗi hoài niệm đối với truyền thống tốt đẹp và sự hoang sơ trinh bạch của tự nhiên đang bị tàn phá, đồng thời niềm đau đớn trước nền văn hóa vật chất đang lan tràn

Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975

Tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc một cách khoa học của công trình nghiên cứu thể hiện đặc sắc ở cách chứng minh thuyết phục tính thống nhất cao độ của một nền thơ Việt trong chương 4