Recent Articles

Phạm Xuân Nguyên: Phẩm chất và thái độ của phê bình văn học

Hơn 50 tiểu luận về hơn 50 tác giả và vấn đề văn học, tạo thành “Nguyên văn 1”, trong sự vẫy gọi và đặt điều kiện cho các “Nguyên văn” tiếp theo, bộc lộ một kinh lịch và kiến văn sâu rộng, một quan sát và trải nghiệm nghệ thuật tinh tế, một thái độ và quan niệm văn học thẳng thắn, cởi mở,… bằng một văn phong hấp dẫn, lôi cuốn.

Tư tưởng dân chủ của các nhà nho Duy Tân đầu thế kỷ XX

Từ quãng cách 80 năm, chúng ta nhìn lại một chặng đường của lịch sử phát triển tư tưởng dân chủ. Quãng cách không quá gần mà cũng không quá xa cho ta thấy dễ dàng thực chất nội dung và phương hướng phát triển của tư tưởng dân chủ, cho ta thấy con đường dài mà chúng ta đã đi được từ đó đến nay. Tư tưởng dân chủ của các nhà nho duy tân, những người tiền chiến nhất của thời đại đó, có rất nhiều hạn chế. Quả thật thực tế đất nước và quan điểm giai cấp của các cụ chưa cho phép các cụ nhìn ra nhiều vấn đề. Nhưng cũng phải nói vốn hiểu biết và cách suy nghĩ kiểu nhà Nho không cho phép nhìn ra cái phi lý, tiếp nhận cái hợp lý.

Internet thay đổi văn học như thế nào?

Nhà văn William Gibson cũng từng dự đoán về sự không cưỡng lại được của internet. Thuật ngữ không gian mạng đã được ông sử dụng trong truyện ngắn Burning Chrome (1982). Ngay những trang đầu của Burning Chrome, Gibson đã miêu tả không gian mạng khá chi tiết: không gian ảo, vô sắc trong một ma trận, nơi mà một lượng dữ liệu khổng lồ được kết nối, xử lý thông minh, chính xác.