Recent Articles

Vi Thùy Linh đằm thắm với “Hộ chiếu tâm hồn”

Nói “Hộ chiếu tâm hồn” lạ tai, lạ mắt cũng đúng, bởi Vi Thùy Linh viết như trải cảm xúc trên từng trang viết, đằm thắm, xúc động và rất… đàn bà. Bạn đọc dễ dàng cảm nhận được tình yêu của người viết dành cho người thân, cho bạn bè và đất nước.

Biên soạn “Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam”

Bộ sách đến với công chúng góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt; xây dựng những giá trị nhân văn và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Bộ sách là dữ liệu tin cậy, chuẩn xác để góp phần giao lưu, quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Cần quan tâm nhiều hơn đến công tác di sản văn học*

Nếu khu vực trứ tác bằng chữ Hán chữ Nôm hiện đã có cơ quan chuyên trách của nhà nước là Viện Hán Nôm, thì khu vực trứ thuật và sáng tác bằng chữ Quốc ngữ ‒ tính đến nay cũng đã có chiều dày thời gian gần 150 năm, lại trải qua nhiều biến động xã hội gây bất lợi cho sự bảo tồn các dạng hiện vật chứa đựng tác phẩm ‒ là khu vực chưa có cơ quan chuyên trách. Do vậy, có hàng loạt tác gia, tác phẩm, hàng loạt hoạt động văn học, báo chí, xuất bản từng diễn ra sôi động trên những vùng miền nhất định trong những thời gian xác định, ‒ thì nay đã hoặc đang dần dần mất dấu.