Recent Articles

Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động văn học tại địa phương

Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tinh thần, đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung kinh phí hàng năm để nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật tại Sở VHTTDL và Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý văn học trong tình hình mớ

“Ẩn tại triều” chê người “Quy Khứ”[1] hay là chuyện Vương Duy và Đào Tiềm

Trong hành động từ quan của Đào Tiềm ẩn chứa một lí do đơn giản trần trụi – buông bỏ lợi lộc chấp nhận cùng cực cơm áo để giữ lấy chút tự do nhân thân và chút tự tại tâm hồn.

“Văn chương mạng” và những dấu hỏi…

Có một điều là trong khi lý luận, phê bình văn học đã đặt được một số dấu ấn trên internet, thì sáng tác văn chương trên mạng vẫn cần thêm thời gian để khẳng định. Thực tế của sự tồn tại các tác phẩm được coi là văn chương trên mạng cho thấy dường như chỉ có “văn chương thị dân” (định nghĩa do một số nhà phê bình định danh cho sáng tác trên mạng) phục vụ nhu cầu giải trí và sự tò mò của một nhóm độc giả nhất định là vẫn “sống khỏe”. Dù vậy, nhìn chung các tác phẩm này vẫn chưa có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với một số tác phẩm ngoại nhập.