Recent Articles

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2013

Những ngày cuối năm 2013, các Hội đồng chuyên môn và Ban chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam đã họp bàn, đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả, đã có 4 tác phẩm được giải chính thức:

Trung Quốc: giải mã thơ của thế hệ sau 80

Thơ thần tính : loại thơ trong đó tác giả khảo vấn tinh thần của mình, đặt linh hồn hoặc còn gọi là tinh thần tuyệt đối lên trên hết, sắc thái thực nghiệm, tính hiện đại, hậu hiện đại chỉ ở vị trí thứ yếu.

Quan điểm hiện đại về khái niệm văn bản

Đặc điểm của văn bản như một cỗ máy sinh nghĩa nói trên đã đặt nó vào hàng đẳng cấu với những hiện tượng ví như ý thức cá nhân của con người cùng sự bất đối xứng về mặt chức năng của hai bán cầu đại não và văn hoácùng cơ cấu nội tại về nguyên tắc mang tính dị chất và dư thừa của nó. Ở đâu cũng chỉ có một cơ chế tạo nghĩa mà thôi: hệ thống phiên dịch nội tại của các tiểu ngôn ngữ ở một văn bản nào đó sẵn có trong tương quan với sự bất khả phiên dịch cạn kiệt.