Recent Articles

Thế giới của Milorad Pavich

Bất chấp dư luận xã hội, Pavich không quan tâm tới chính trị. Bạn hãy hình dung, đối với một người luôn đắm chìm vào thế giới của mình và cố gắng chuyển tải nó lên trang giấy thì tin tức thời sự là điều vụn vặt biết chừng nào. Chiến tranh, tất nhiên, Pavich không thể bỏ qua, ông rất đau buồn – thuần tuý như một con người. Nhưng ông hoàn toàn không quan tâm tới các mối quan hệ của giới chính trị cao cấp của Mỹ, EU, Serbia, Nga, thậm chí ông còn khinh miệt đề tài này. Ông coi tất cả những cái đó là rác rưởi

Cha tôi: Ông Phan Khôi

Thầy tôi không có óc mê tín dị đoan mà trái lại còn ghét cơ ghét cực khoa nầy. Có lần Mạ tôi tin một ông thầy du phương cho dân mấy lá bùa hộ mệnh, cầu tài gì trong nhà không biết. Thầy tôi về thấy, bắt gở hết quăng đi. Một ông sui gia với Thầy tôi cũng thạo về khoa nầy. Thầy tôi thường nói: “ Ổng giỏi ếm trừ, sao không làm cho nhà ổng giàu đi?”.

Viện Văn học 60 năm xây dựng, phát triển và đổi mới

Không chỉ quan tâm liên kết nghiên cứu với các trung tâm khoa học lớn trong nước, mối quan hệ giữa Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam luôn được các thế hệ Lãnh đạo Viện quan tâm bồi đắp. Trong quan niệm của Viện Văn học, sự kết hợp chặt chẽ giữa Viện Văn học và Hội Nhà văn thể hiện ý thức gắn nghiên cứu với thực tiễn sáng tác, đưa Viện Văn học trở thành trung tâm học thuật song hành với sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại và đương đại.