Recent Articles

Những ý kiến tâm huyết cho văn học, nghệ thuật nước nhà

Sau 2 ngày làm việc, hội thảo toàn quốc 2013- Văn học, nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 với chủ đề “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao- Thực trạng và giải pháp” tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh đã  bế mạc. Tại hội thảo nhiều giải pháp để có những tác phẩm VHNT giá trị cao  đã được các đại biểu đề xuất.

Phê bình cầm roi

Hội đồng lý luận – phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương vừa qua 2 ngày hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao – Thực trạng và giải pháp”. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng đã chỉ ra cội nguồn thực trạng chưa có tác phẩm đỉnh cao, là gần đây một số văn nghệ sỹ vẫn còn tâm lý e dè, ngại bộc lộ chính kiến, thờ ơ né tránh những mặt trái của đời sống xã hội, chưa dám “dấn thân”, “hết mình” cho những đứa con tinh thần nên các sáng tác không phản ánh được khát vọng của nhân dân.

Văn chương mạng – Qua rồi thời ảo tưởng

Có một điểm chung mà tất cả các nhà phê bình đều công nhận là một tác phẩm, bất kể có tung hô, tán dương đến đâu thì điều giúp nó lưu lại trong lòng bạn đọc vẫn là giá trị thật sự của tác phẩm