Recent Articles

Kafka – Vì một nền văn học thiểu số

Franz Kafka – thuộc tứ trụ của nền văn xuôi thế kỷ trước – và tác phẩm của ông trở thành đối tượng của một nghiên cứu sâu được tiến hành bởi Félix Guattari và Gilles Deleuze – một trong những trụ cột của triết học hậu hiện đại thế kỷ XX – trong một công trình vừa mới được dịch sang tiếng Việt, do NXB Tri Thức ấn hành, cuốn « Kafka-vì một nền văn học thiểu số ».

Thông báo Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 khóa VIII

Hội nghị nghe và thảo luận báo cáo của Ban Thường vụ về hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2013. Hội nghị đánh giá cao việc tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI, Hội nghị lý luận, phê bình văn học lần thứ III tại Tam Đảo trong hai ngày 4, 6 tháng 6/2013, công tác đối ngoại, xây dựng cơ quan và các hoạt động đẩy mạnh sáng tác thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Công việc điều hành của Ban Thường vụ đồng thuận, sâu sát, có hiệu quả cao.

“Nhà văn cũng là một văn bản”

Phê bình là hoạt động của giới chuyên môn. Khác với “cái mọi người cùng quan tâm” trong sáng tác, câu chuyện phê bình trước hết là câu chuyện của người trong giới. Một người bình thường có thể rất quan tâm đến vấn đề đặt ra trong một sáng tác văn học nghệ thuật song lại không quan tâm đến hoạt động phê bình là điều rất bình thường. Tôi chỉ sợ chính người trong giới thờ ơ với hội thảo, tọa đàm và thậm chí cả phê bình trên báo chí bởi sự thù tạc, ồn ào và vô bổ của nó mà thôi.    Văn hóa thay đổi, văn hóa đọc cũng thay đổi. Người ta không thích đọc văn bằng xem phim, nghe nhạc thì cũng không phải điều gì quá bất thường. Lịch sử nghệ thuật đã chứng minh bao sự thăng trầm trồi sụt của các loại hình của nó.