Recent Articles

Facebook – tác nhân mới của “trường văn học”

Một cơ hội bị bỏ lỡ chăng, khi môi trường sáng tác như facebook thực ra là môi trường rất thuận lợi để người viết tự do thể hiện bằng hết “vốn xã hội” (capital social) của mình, khiến cho mình trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới? Một cơ hội bị bỏ lỡ chăng, khi những “avant – gardiste” – những nghệ sỹ tiên phong – không/ chưa thể xuất hiện được trong một không gian mở đến hết mức như facebook?

Người viết trẻ và báo chí văn nghệ hiện nay

Để được đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành với nhiều nhà phê bình trẻ là rất khó khăn, thậm chí có tạp chí yêu cầu tác giả phải đóng tiền mới được đăng. Điều ấy khiến người trẻ dễ nản lòng. Ngay cả khi được một số báo, tạp chí nhiệt tình đón nhận sự cộng tác của người trẻ, thì cơ hội xuất hiện cũng bị hạn chế vì một tác giả cũng chỉ được đăng tối đa 2 đến 3 bài/năm do còn phải “nhường đất” cho đồng nghiệp khác

Bất cập trong đề thi Ngữ văn THPT 2015

Có thể nói, cả hai phần của đề thi, phần nào cũng có vấn đề. Phần “Đọc hiểu” có 8 yêu cầu được phân bố cho việc đọc hiểu mỗi trích đoạn văn bản 4 yêu cầu, theo thứ tự từ 1 đến 8. Riêng đoạn trích bài thơ Hát về một hòn đảo của Trần Đăng Khoa không thật đặc sắc về nghệ thuật, tuy nó đáp ứng được yêu cầu cập nhật thời sự về nội dung. Song 4 yêu cầu mà người ra đề buộc thí sinh phải thực hiện thì quá tầm thường nếu không muốn nói là dở