Recent Articles

Nắng được thì cứ nắng – Phan Khôi: từ Sông Hương tới Nhân Văn

Nắng được thì cứ nắng là câu cuối trong bài thơ Nắng chiều của Phan Khôi, cuốn sách là một tập hợp nhiều tư liệu quý về 23 năm cuối đời (1936-1959) của học giả, nhà văn, nhà báo lỗi lạc này, do Phan An Sa, con trai ông sưu tầm, sắp xếp, với hi vọng có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn cuộc đời của cha ông, một tác gia quan trọng trong lịch sử văn hoá, tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỉ 20. Tác giả đã bỏ ra 6 năm để làm việc này, và kết quả như nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đánh giá trong Lời giới thiệu, là một “cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin nhất về tác giả Phan Khôi từ trước đến nay, dù sách này chỉ giới hạn ở giai đoạn từ 1936 đến cuối đời ông; nói cho gọn, đây là cuốn sách nói về Phan Khôi từ vai trò chủ nhiệm tuần báo Sông Hương đến vai trò chủ nhiệm tuần báo Nhân Văn, rồi đi vào văn học sử Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tư cách một trong số những tác gia trọng yếu của phong trào Nhân văn – Giai phẩm”

Thư mời viết tham luận Tọa đàm “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”

Khoa Viết văn – Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) tổ chức Tọa đàm “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”. Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà giáo, các quí vị có quan tâm viết bài và tham dự Tọa đàm. Không giới hạn nội dung cụ thể nhưng Tọa đàm chủ yếu đón chờ những ý kiến, đánh giá về chuyên luận trên mấy phương diện cơ bản: lí thuyết hệ hình được tác giả ứng dụng để mô hình hóa thơ ca Việt Nam hiện đại; cái khác như là một phạm trù mỹ học của thơ và của phê bình thơ; quan điểm ‘từ một lịch sử đến những lịch sử thơ’; cách thức tiếp cận và khu biệt hóa giá trị của 7 chân dung thơ; tâm thái và phong cách phê bình thơ… Tọa đàm cũng mong muốn lắng nghe những chia sẻ khác liên quan đến con đường nghiên cứu, phê bình văn học của Đỗ Lai Thúy để các cách đọc về ông được đối thoại và sáng rõ hơn.

29 công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật được Hội đồng LLPB VHNT TƯ trao tặng thưởng 2010 – 2012

Chiều cùng ngày, Hội đồng LLPBVHNT TƯ đã tổ chức lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học – nghệ thuật trong ba năm 2010-2012. 29 công trình, tác phẩm đã được trình Hội đồng lựa chọn trao thưởng từ 332 công trình, tác phẩm của 92 đơn vị, cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Hội Văn học – Nghệ thuật các tỉnh, thành phố và các hội chuyên ngành gửi dự xét tặng thưởng.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cũng đã tặng thưởng cho 10 đơn vị có nhiều tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tham gia đợt xét thưởng năm 2010 – 2012.