Recent Articles

Đọc lại Giữ thơm quê mẹ

Tuy vắn số, Giữ thơm quê mẹ xứng đáng là đề tài nghiên cứu cho một tiểu luận của sinh viên ngành báo chí, văn học hay Phật học. Điều này càng cấp thiết khi những tác giả cộng tác với tờ báo và cả những độc giả của báo thời đó còn lại đây ngày càng thưa dần. Đặc biệt, hai người chủ chốt tổ chức bài vở là nhà thơ Hoài Khanh và nhà thơ Trụ Vũ, người ở Biên Hòa, người ở Sài Gòn, nay đều tuổi cao sức yếu.

Điểm nóng của lý luận văn học Trung Quốc những năm gần đây

Việt Nam và Trung Quốc trong sự phát triển văn hóa xã hội nói chung, lí luận văn học nói riêng có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên, từ sau cải cách mở cửa 1979 , lí luận văn học Trung Quốc có những bước đột phá ngoài sức tưởng tượng, họ có cả một chiến lược dịch thuật tinh hoa lí luận nước ngoài, và đến cuối thập niên 90, về cơ bản những lí thuyết văn học của phương Tây hiện đương đại đều được dịch và nghiên cứu tại Trung Quốc. Thế nhưng họ cũng vấp phải không ít những khó khăn cần phải khắc phục. Hội thảo này ít nhiều đã nói lên những điểm “nóng” trong nghiên cứu lí luận văn học ở Trung Quốc hiện nay. Qua những thông tin này, người dịch hi vọng độc giả ViệtNam cùng nghiền ngẫm về những vấn đề của nghiên cứu lí luận văn học trong nước.

Thư mục nghiên cứu, phê bình Tự lực văn đoàn và Thơ mới

Bảng Thư mục nghiên cứu về Tự lực văn đoàn và Thơ mới nhằm mục đích hỗ trợ bạn đọc quan tâm đến lịch sử vấn đề tiếp nhận, nghiên cứu và phê bình các tác giả, tác phẩm thuộc tổ chức Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới.

Nguồn tài liệu ở miền Nam giai đoạn 1954-1975, ngoài các công trình ấn bản dạng sách, chúng tôi khảo sát các bài viết trên các chuyên san, báo, tạp chí (tên, năm phát hành số đầu tiên, tính chất, người chủ trương biên tập):