Recent Articles

Thông báo của Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam (Về Giải thưởng văn học năm 2012)

1/ Việc xét giải thưởng văn học năm 2012 của Hội đã được tiến hành theo đúng Quy chế giải thưởng; từ khâu nhận tác phẩm đăng ký dự giải đến quá trình xét của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã thực hiện đúng quy trình, thể thức và tiến độ quy định.

– Các tác phẩm dự giải năm 2012 là tác phẩm của các tác giả, dịch giả xuất bản từ 01/11/2011 đến ngày 31/10/2012, thực hiện đúng quy định của  Quy chế giải thưởng. Từ 217 tác phẩm tham dự, qua Sơ khảo đã chọn được 15 tác phẩm vào Chung khảo.

Bình chọn tác phẩm văn học năm 2012

Ngày 16/1/2013, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam đã chọn 09 tác phẩm “xuất sắc năm 2012” để trao giải thưởng/ bằng khen. Bạn bình chọn hay đề xuất tác phẩm nào? (Cơ chế tính lượt bình chọn trên Phê bình văn học theo IP. Kết quả bình chọn tính từ ngày 20/01/2013)

Những blog văn chương hôm nay

Một hội nghị hoành tráng của giới phê bình văn chương nước Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 23 đến 24 tháng 11 năm 2013 ở Avignon, liệu ở đó các blogger văn chương có được dành cho một chỗ và có được một tiếng nói nào đó trên các diễn đàn không? Cho đến giờ phút này câu trả lời vẫn là một sự phủ định tuyệt đối. Abeline Majorel than phiền: “ Giới xuất bản vẫn chưa đánh giá cao chúng tôi, họ không thừa nhận tính hợp pháp của chúng tôi. Phải chăng là niềm say mê thì không có giá trị mà chỉ có chứng chỉ nghề nghiệp mới có giá trị trong những hoạt động sáng tạo và thưởng thức văn chương?”