Recent Articles

Đổi mới để hay, để làm sáng rõ bản sắc

Vấn đề tôi quan tâm nhiều hiện nay là sự hoàn chỉnh nhân cách thơ. Về đội ngũ? Đội ngũ các nhà thơ của ta hiện nay thật đông đảo, thế hệ nào cũng đang cố làm việc và đổi mới, đem đến những đóng góp rất đáng trân trọng. Một vấn đề lớn trong tổ chức – sáng tác của Hội Nhà văn là vấn đề quy hoạch lực lượng. Hội cần tăng cường và củng cố đội ngũ cán bộ của mình. Nền văn học nào cũng tìm cách kết tinh trong những tác giả tiêu biểu, những tác phẩm tiêu biểu. Tôi được phân công làm công tác phong trào và vì làm phong trào tôi càng thấy rõ vị trí quan trọng của đội ngũ cốt cán. Đương nhiên làm việc này rất khó, đòi hỏi nhiều công phu, nhưng không thể chậm trễ.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện với văn nghệ sĩ

Tôi nghe nhiều đồng chí nói văn nghệ sĩ còn bị cấm đoán, sát phạt… Và, cái các đồng chí lo sợ nhất là cái thường lơ lửng đâu đó trong không trung. Các đồng chí sợ nó hơn sợ sự kiểm duyệt. Đó là nỗi sợ những thứ dư luận nào đó kết tội các đồng chí viết không đúng lập trường, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng v.v… Nghe các đồng chí nói lên điều lo ngại này, tôi rất thông cảm. Chính vì thông cảm mà sáng nay khi nghe các đồng chí phát biểu, tôi đã “ngửa miệng” kêu: “Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”. Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình là đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm.

Hai ngày đáng ghi nhớ mãi

Mặc dầu vì điều kiện xa xôi, các anh chị ở miền Nam không ra dự được nhiều, song trong một chừng mực nhất định, có thể nói quây quần trong cuộc trò chuyện thân mật mà nghiêm trang với người lãnh đạo cao nhất của Đảng hôm nay là một phần tinh hoa giới trí thức văn hóa nghệ thuật của đất nước. Có mặt các nhà văn Nguyễn Khải và Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Kiên, Nguyễn Đình Thi và Tế Hanh, Nguyên Ngọc và Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Trọng Ánh và Bằng Việt, Chính Hữu và Chu Văn…; các nhà hoạt động sân khấu Dương Ngọc Đức và Tất Đạt, Lưu Quang Vũ và Tào Mạt, Phạm Thị Thành và Hồ Ngọc, Thanh Hương và Nguyễn Đình Nghi…; các nhà hoạt động âm nhạc Huy Du và Phạm Tuyên, Ái Vân và Xuân Thanh, Hoàng Vân và Đàm Linh, Trung Kiên và Vũ Tự Lân…; các nghệ sĩ tạo hình Nguyễn Tư Nghiêm và Phan Kế An, Đặng Thị Khuê và Dương Viên, Nguyễn Quân và Nguyễn Thụ, Thái Bá Vân và Phạm Viết Hồng Lam