Recent Articles

Giấy mời tham dự Hội thảo “Văn học trung tâm/ ngoại biên: những vấn đề lý thuyết và lịch sử”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ Văn, Bộ môn Lý luận văn học trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự, đọc báo cáo và trao đổi khoa học tại Hội thảo

VĂN HỌC TRUNG TÂM/ NGOẠI BIÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 8 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Sự có mặt của Quý vị là niềm vinh hạnh của Khoa chúng tôi và góp phần làm cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

Địa chỉ liên hệ: PGS. TS. La Khắc Hòa, ĐT: 0985 571 836

“Tứ thư” cuốn sách gây xôn xao nước Pháp

Tiểu thuyết “Tứ thư”có một tin không biết nên vui hay nên buồn. Cuốn sách đã gây xôn xao, ầm ĩ cả nước Pháp. Các cơ quan môi giới truyền thông đều đưa tin, đồng thời đã lọt vào vòng xét thưởng văn học fermina nước Pháp. Tuy cuối cùng không trúng giải bởi nhiều nguyên nhân, song được lọt vào vòng xét thưởng cũng coi là một sự động viên khích lệ” đối với tác giả. Hi vọng cuốn tiểu thuyết này sẽ sớm được ra mắt người đọc Việt Nam trong thơì gian không xa.

Phan Khôi: TÁC PHẨM đăng báo 1928

Toàn bộ các bài báo tôi sưu tầm được và đưa in lại dưới đây là những bài Phan Khôi cho đăng trên Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn, thường ký bút danh C.D. (viết tắt tên hiệu Chương Dân của ông), đôi khi là K.,Kh., và trong mục Câu chuyện hằng ngày, Phan Khôi và Diệp Văn Kỳ ký chung bút danh Tân Việt, T.V.
Đông Pháp thời báo (Le Courrier Indochinois) là báo có từ 4 đến 8 trang khổ lớn 65x40cm, xuất bản 3 kỳ/tuần (thứ hai, thứ tư, thứ sáu), số đầu ra ngày 2.5.1923, số cuối (số 809) ra ngày 22.12.1928. Ban đầu báo do Nguyễn Kim Đính điều khiển, sau vì thua lỗ nên phải bán lại cho hai ông Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Văn Bá (từ số 635, thứ sáu 14. 10.1927). “Hai ông này đã biến đổi hoàn toàn tờ báo”, biến nó từ chỗ “có khuynh hướng thân chính phủ” trở nên “có khuynh hướng đối lập” và “là tờ báo có rất nhiều người đọc” (theo Huỳnh Văn Tòng : Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945. Nxb. TP.Hồ Chí Minh., 2000, tr. 185). Chính Diệp Văn Kỳ đã đổi kỳ hạn ra báo sang các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trong tuần, chính Diệp Văn Kỳ quyết định các phụ trương ở cả ba kỳ trong tuần : phụ trương thể thao, phụ trương phụ nữ và trẻ em, phụ trương văn chương. Chính Diệp Văn Kỳ đã có sáng kiến mời Tản Đà và Ngô Tất Tố ở bắc vào nam, tăng cường cho ban biên tập tờ báo.