Recent Articles

Sự thật về bản thân là bất khả*

Cốt lõi của vấn đề là ở chỗ : tinh thần vì sự thật đối với Robbe-Grillet chính là mong muốn nói lên sự thật bất khả về bản thân ; đối với Lejeune, nó được xem như là cam kết nói sự thật về bản thân. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý của người viết tự thuật và nhấn mạnh tính hợp pháp của việc kiểm tra văn bản. Theo ông, tự thuật là văn bản có thể dùng để tham chiếu, là hình ảnh của thực tế. Nó cần phải được kiểm tra. Vì lý do này mà công ước tự thuật cũng chính là công ước về tham chiếu. Và tác giả buộc phải tuyên bố : « Tôi thề sẽ nói sự thật, toàn bộ sự thật, không có gì khác ngoài sự thật

Quá trình cách tân và những giới hạn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

Chúng ta hầu như không biết gì về quãng thời gian bảy năm cuối đời của Tản Đà (1932-1939), ngoại trừ lời kể của những nhân chứng còn lại. Ông suy nghĩ, băn khoăn, tìm kiếm gì, không một tài liệu, nhật ký, giấy tờ đủ sức khẳng định. Chỉ biết một trong những công trình lớn cuối đời của ông là dịch Liêu trai chí dị. Tản Đà là người kế thừa của một mỹ học tự sự mà những bậc tiền bối xuất sắc phải kể đến Nguyễn Dữ, Lê Thánh Tông (nếu quả thực ông là người viết Thánh Tông di thảo). Họ đại diện cho một con đuờng khác đến với những tầng sâu và bản chất của hiện thực vượt qua lớp vỏ “giống như thật” bề ngoài.

Sách mới: Thơ như là mỹ học của cái Khác

Tiếp sau Hoài Thanh chúng ta có nhiều nhà phê bình thơ tài hoa, trong đó có Đỗ Lai Thúy… Nói đúng hơn, Hoài Thanh đã phải chia sẻ âm hưởng, ngôi vị với tác giả của những Mắt thơ, Bút pháp của ham muốn, Thơ như là mỹ học của cái Khác…. Cuốn sách mới […]