Recent Articles

Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Mấy vấn đề văn học miền Nam 1954 -1975”.

Viện Văn học trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi nói chuyện chuyên đề “Mấy vấn đề văn học miền Nam 1954 -1975”. Diễn giả: GS.TS. Huỳnh Như Phương

Giải thưởng văn học năm 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội

Ở hạng mục văn xuôi, giải thưởng được trao cho SBC là săn bắt chuột (NXB Trẻ) của Hồ Anh Thái (8/9 phiếu). Tập thơ Buổi câu hờ hững (NXB Văn Học) của Nguyễn Bình Phương đoạt giải ở hạng mục thơ (9/9). Tập tư liệu văn học Dĩ vãng phía trước (Phương Nam và NXB Hội Nhà Văn) của Ngô Thảo (9/9) đoạt giải ở hạng mục phê bình. Ở hạng mục dịch thuật, giải thưởng được trao cho bản dịch Lolita (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) – Dương Tường dịch từ tác phẩm của Nabokov (9/9). Riêng tập thơ Xem đêm (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) của nhà thơ Phùng Cung (1928-1997) đã được trao giải thành tựu về thơ (9/9).

Câu chuyện đi tìm lại bản in đầu của tập thơ “Gái quê”

Năm 1992, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 60 năm nảy sinh phong trào thơ mới, chúng tôi ở Nxb. Hội nhà văn, phối hợp với Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học Tp. HCM. quyết định thực hiện bộ sách “Phong trào thơ mới. Những tập thơ tiêu biểu”. Tôi (Lại Nguyên Ân) và nhà thơ Ý Nhi, người ở phía Bắc, người ở phía Nam, được giao việc sưu tầm tài liệu, tổ chức biên soạn. Dự án này chọn 12 tập thơ của 11 tác giả: Thế Lữ,Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Nguyễn Bính, Anh Thơ, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, Huy Thông – mỗi người một tập, riêng Xuân Diệu 2 tập (Thơ thơvà Gửi hương cho gió); các tập thơ này sẽ in như những tập sách riêng, nhưng đóng chung vào một hộp giấy, như một bộ ấn phẩm quý.