Recent Articles

Thư mời viết tham luận Hội thảo “Lý thuyết diễn ngôn và những ứng dụng vào nghiên cứu văn học sử Việt Nam”

Cho đến nay, những thành tựu trong nghiên cứu văn học sử Việt nam (đầu thế kỉ XX đến 1945) đã có được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên, những cách tiếp cận truyền thống cũng đã bắt đầu cho thấy những giới hạn của mình mà biểu hiện cụ thể là sự nan giải kéo dài trong việc tìm những đề tài mới cho các luận văn tốt nghiệp đại học, và sau đại học.

Đã có một số những giới thiệu, vận dụng bước đầu lí thuyết diễn ngôn và giải cấu trúc vào trong nghiên cứu văn học Việt Nam nhưng chưa có được hiệu quả cao. Có hai lí do chính: thứ nhất, đây là những vấn đề lí thuyết phức tạp; thứ hai: những vấn đề lí thuyết trên đòi hỏi phải vận dụng sáng tạo vào thực tiễn văn học Việt Nam.

Đề tài mà hội thảo hướng đến cả hai vấn đề trên: vừa cung cấp những phạm trù lí thuyết cơ bản về diễn ngôn vừa vận dụng nó vào trong nghiên cứu văn học sử Việt Nam ở một giai đoạn rất nhạy cảm và phức tạp: đầu thế kỉ XX đến 1945

Trò chuyện với nhà văn Nhật Chiêu

Viện Văn học trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi trò chuyện với nhà văn Nhật Chiêu

Chủ đề: “Siêu hư cấu

Thời gian: 9h, thứ 2 ngày 24 tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sách mới, tuyển dịch những công trình có giá trị kinh điển: “Lý luận văn học – những vấn đề hiện đại”

“Những công trình nói trên không chỉ cung cấp nhiều khái niệm công cụ quan trọng mà còn giải quyết hàng loạt vấn đề lý thuyết, đặt nền tảng cho khoa nghiên cứu văn học hiện đại.”