Recent Articles

Vũ Hoàng Chương – tiểu sử và tác phẩm

Chính quán: xã Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên

Sinh quán: thành phố Nam Định

Năm sinh: Ất Mão (1915), tháng Tư, ngày mồng Một, trên giấy khai sinh đã ghi 5.5.1916.

Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc

Người soạn tập tư liệu này vốn không phải là – và cũng không có tham vọng trở thành – một chuyên gia về Tố Hữu, dù chỉ về phần sáng tác thơ hay là về toàn bộ các thể loại tác phẩm của tác gia ấy. Sưu tập này được thực hiện chỉ vì người soạn thấy rằng tiến trình thảo luận và tranh luận xung quanh tập thơ Việt Bắc hồi nửa đầu năm 1955 trên báo chí ở Hà Nội, trong giới văn nghệ và cả trong một bộ phận công chúng nữa, – là một sự kiện văn học sử không thể bỏ qua.

Điểm tin số 8

điểm tin số 8, điểm tin, tin vắn