Recent Articles

Thuyết trình khoa học “Xã hội học văn học ở Pháp – thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam”

VIỆN VĂN HỌC Thuyết trình khoa học “Xã hội học văn học ở Pháp – thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam”  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi thuyết trình “Xã hội học Văn học ở Pháp – Thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam”.  Đây là hoạt động nằm […]

Điểm tin số 7

Điểm tin số 7

Điểm tin số 6

Bùi Tuấn Ninh. Cảm hứng bi kịch trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà (vannghequandoi.com.vn, 19-8-2012) Inrasara. Sử thi làm giàu nền văn học đa dân tộc Việt Nam (tiasang.com.vn, 20-8-2012) Tuy Hòa. Âu lo cho chất lượng Hội thảo (vanhocquenha.vn, 20-8-2012) Chu Liễu. “Tai nại” Hội thảo của GS Hoàng Quang Thuận: LS Nguyễn Minh Tâm “vì sự phát triển của […]