Recent Articles

Khó, khổ nhưng vẫn sống chết với nghề!

– Việc được giao tổ chức bài vở cho trang lyluanvanhoc.com suốt năm 2011, và đến nay là vienvanhoc.org.vn đã cho tôi thêm kinh nghiệm, ý tưởng mới để làm phebinhvanhoc.com.vn. Tôi đã cố gắng không lặp lại, cố gắng gom góp đem đến cho bạn đọc nhiều tư liệu tốt, mới, vì thế có kế thừa nhau, nhưng mỗi website đều có nét riêng. Trong đó địa chỉ vienvanhoc.org.vn và lyluanvanhoc.com là những trung tâm lớn, có uy tín học thuật cao lâu nay, còn website phebinhvanhoc.com.vn là của một nhóm nhỏ, độc lập và mới đang ở chặng khởi đầu.

Từ đồng dao đến thơ hiện đại: Trường hợp Trần Dần

Trong khoảng thời gian 1963-1965, Trần Dần đã tiếp biến một cách sáng tạo mô thức của đồng dao để khởi đầu giai đoạn cách tân triệt để, quyết liệt nhất của mình. Đồng dao đã gợi ý cho Trần Dần một phương thức kiến tạo bài thơ mà theo đó, ngôn từ không đơn thuần chỉ là phương tiện để chuyển tải một ý nghĩa đã có sẵn, đã minh định. Ngôn từ trong bài thơ trở thành thứ ngôn từ hướng đến chính nó.

Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới

Phong trào đổi mới, khởi lên ở Việt Nam giữa những năm 1980, đã đưa tới những đổi thay rõ rệt và đáng kể nhất trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước vài chục năm nay, từ những năm cuối thế kỷ XX sang những năm đầu thế kỷ XXI. Đời sống văn hóa xã hội cũng chịu ảnh hưởng của công cuộc đổi mới, tuy không phải bất cứ ai cũng dễ dàng chấp nhận những đổi thay ở lĩnh vực này do những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của tiến trình đổi mới gây nên.