Recent Articles

Văn hóa trung tâm và ngoại vi với một số vấn đề xã hội

Trên thực tế, sự khác nhau trong văn hóa giữa các cộng đồng đưa tới kết quả là làm nên tính đa dạng, phong phú của văn hóa ở mỗi quốc gia, và rộng hơn là văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, sự khác nhau trong văn hóa cũng có thể là cái cớ dẫn đến nguy cơ xung đột, làm nhiễu loạn tiến trình phát triển xã hội – con người. Vì thế, sự kết hợp hài hòa giữa việc bảo vệ và làm đậm đà bản sắc dân tộc với việc mở rộng “biên giới” văn hóa sẽ không chỉ giúp ngăn ngừa xung đột xã hội, mà còn có ý nghĩa phát triển quyền con người.

Alexandre de Rhodes có phát minh ra chữ quốc ngữ?

Đã đến lúc trả lại cho Alexander de Rhodes không gian kỷ niệm tại trung tâm thủ đô nước Việt. Giáo sư Nguyễn Lân đề xuất để xây dựng một bức tượng bán thân ở công viên Tao Đàn ở phía trước cửa trường Đại học Dược Hà Nội. Nhưng cũng có thể đặt lại tấm bia cũ bây giờ đang được lưu trữ trong kho của Ban quản lý các di tích lịch sử và du lịch thủ đô. Năm 1995, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức một hội thảo chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của nhà truyền giáo ngườiPháp.

Đôi nét về chủ nghĩa hiện sinh

Sở dĩ được gọi là chủ nghĩa hiện sinh là vì chủ nghĩa này nhấn mạnh rằng đời sống nhân loại chỉ có thể hiểu được thông qua sự hiện sinh của cá nhân, tức là thông qua kinh nghiệm riêng biệt của anh ta về cuộc đời. Người ta sống, chứ không phải tồn tại, trong mỗi phút giây, và kinh nghiệm về cuộc sống của mỗi người luôn có tính chất độc đáo, khác biệt hoàn toàn với kinh nghiệm của mọi người, và chỉ có thể được hiểu đúng thông qua sự dấn thân của anh ta vào cuộc sống.