Recent Articles

Giới tính, tính dục và tính hành diễn tính dục (Gender, Sex, and Sexual Performativity)

Những sự gán ghép hoặc chất vấn như thế góp phần vào trường thuyết ngôn và quyền lực kia vốn dàn dựng, định giới hạn, và duy trì cái định chất là “nhân tính”. Chúng ta thấy điều này rõ nhất trong những ví dụ về những kẻ bị rẻ rúng kia do dường như không được định giới một cách đúng đắn; chính cái nhân tính của họ bị đặt thành vấn đề. Thực vậy, sự kiến thiết về giới tính vận hành qua những phương cách loại trừ (exclusionary), như thế cái nhân tính không chỉ được sản sinh qua và chống lại cái phi nhân tính, nhưng qua một tập hợp những sự cản trước, những xoá bỏ triệt để, nói một cách nghiêm ngặt, chúng bị từ chối khả tính của việc lên tiếng về văn hoá.

Chủ nghĩa nữ quyền cải cách giới tính*

Chính trị của nữ quyền cải cách giới tính đặt căn cứ vào những quan niệm về bình đẳng, sự bóc lột trong nhà và kinh tế về lao động của đàn bà, và kinh tế toàn cầu. Những ý tưởng nữ quyền đang hiện hành trong những hoạt động chính trị quốc gia và quốc tế không nhất thiết được gọi là nữ quyền nhưng quả có mục đích thăng tiến vị thế của đàn bà, đặt những nhu cầu của họ vào trong chương trình chính trị, và thừa nhận rằng “quyền của đàn bà là quyền của con người.”

Triết học đương đại và triết học về thời đương đại

Từ đầu thế kỷ XIX, nghĩa là từ sau sự ra đời của ý thức lịch sử, triết học Tây phương dường như đã chia tay với quan niệm về một nền “triết học vĩnh cửu”, “siêu thời gian”. Điều này đồng nghĩa với việc xem bản thân “thời kỳ đương đại” của chính mình như một “vấn đề” cần được suy tưởng và xử lý về mặt triết học. Một khi lý tính con người đã đặt nình vào trong diễn trình lịch sử thì người làm triết học cũng không còn đứng trên một quan điểm siêu lịch sử để hy vọng có khả năng xem xét và đánh giá tổng quan về diễn trình thời gian và sự phát triển của tư tưởng một cách “khách quan” được nữa. Nói khác đi, tính lịch sử của triết học đã trở nên thiết yếu gắn liền với bản chất của triết học, và, do đó, tình hình đương đại của triết học cũng chính là tình hình của triết học đương đại.