Recent Articles

“Ranh giới cho những khả thể của con người”

Hai từ “triết học” đối với em, thời đại học, là một nỗi kinh hoàng. Em từng thấy nó trừu tượng, khó hiểu và xa rời cuộc sống. Hình ảnh triết gia được hình dung như những người khô khan, chỉ biết có lý tính mà thôi. Rồi đột nhiên, khi vào một môi trường đại học khác, liền ngay lập tức em bị triết học cuốn hút cho dù biết rằng mình không thể hiểu hết nó, và khám phá ra rằng triết gia là những người có niềm đam mê mãnh liệt, có tâm hồn cao thượng.

Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo và xã hội Việt Nam trong thời kỳ thịnh của chế độ phong kiến

Một bài viết bằng Hán văn có thuộc về văn học Việt nam hay không, đó là một vấn đề phức tạp; muốn giải đáp, phải đi sâu vào định nghĩa và quan niệm văn học nói chung: vì một mặt thì ngôn ngữ là yếu tố căn bản để định nghĩa một nền văn học dân tộc; nhưng, một mặt khác, đấy không phải là một yếu tố độc nhất, và xét đến nội dung thì nếu không nhận bài Hịch của Trần Hưng Đạo vào văn học Việt nam thì cũng khó lòng mà đưa nó vào văn học Trung Hoa

Văn hóa như là sự khác biệt: Nghiên cứu Dân tộc học về bản sắc

 “Trong một nghiên cứu tổng kết của mình, Lawrence Grossberg tuyên bố ủng hộ 6 mô hình quan trọng của  nghiên cứu văn hóa: 1. Văn hóa như là chủ đề nghiên cứu; 2. Văn hóa như là sự truyền đạt giao tiếp;  3. Văn hóa như là sự khác biệt; 4. Văn hóa trong không gian chính trị – xã hội; 5. Văn hóa trong thể chế chính trị; 6. Từ văn hóa đến diễn ngôn và cuộc sống thường ngày.