Recent Articles

“Tung lên mạng”

Tung lên mạng không chỉ là một hành động, trò chơi, một cách ứng xử, thái độ, một sự kiện, hiện tượng, quan niệm, mà là một bức tranh về đời sống, của đời sống; đó là một từ khóa quan trọng để hiểu đời sống hiện thời (sự tự do dân chủ, tình trạng bất ổn, sự phô diễn bạo lực và tình dục, tình trạng lộn ngược, lộn trái sự vật hiện tượng…). Nó là một “tác phẩm đích thực” của thời đại internet phổ cập. Ở đây, chúng tôi sẽ thử đọc nó như một văn bản, một ký hiệu mang ý nghĩa hiện đại.

Về phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hóa dân gian

Khoa nghiên cứu văn hóa dân gian (folklore) thuộc loại trường hợp này. Ở phương Tây, sự hình thành phương pháp nghei6n cứu so sánh trong folklore học gắn liền với sự ra đời của bản thân ngành khoa học này. Ở Việt nam, sự trưởng thành của khoa nghiên cứu văn hóa dân gian có một phần quan trọng phụ thuộc vào nhận thức về ý nghĩa phương pháp luận cũng như cách vận dụng những nguyên tắc nghiên cứu so sánh đã từng được đề xuất trong folklore học thế giới.

Cái đẹp như là cái lý tưởng- đọc Mỹ học của Kant

Người Việt đã sớm có cảm giác thẩm mỹ và xây dựng quan điểm thẩm mỹ cho riêng mình. Từ thời cổ đại, người Việt đã biết dùng đồ trang sức, vật trang trí để  thể hiện cái đẹp, đồng thời cũng thể hiện của cải và quyền lực. Quan điểm về cái đẹp cũng biến đổi theo thời gian. Mặc dù cái đẹp được đánh giá bằng cảm giác chứ không phải bằng lý trí, ở vào mỗi thời kỳ lịch sử vẫn tồn tại những tiếp cận phổ quát đến cái đẹp được số đông đồng thuận.