Recent Articles

Dũng cảm nhìn vào sự thật

Sự thật là trong lớp trẻ ngày nay không có nhiều người theo đuổi các ngành KH&CN, một phần do các tổ chức học thuật trong nước vô cùng thụ động trong các hoạt động quảng bá cho khoa học và hỗ trợ sự phát triển của thế hệ trẻ. Trong khi đó, chạy theo sự hào nhoáng của tên gọi các ngành học, các trường đại học đua nhau mở các khóa kinh tế học, quản trị, marketing, nhưng sự thật là đa phần họ chỉ đào tạo ra những giao dịch viên ngân hàng, những nhân viên bàn giấy, những đốc công, và những người bán hàng.

Vai trò và thái độ của trí thức các nước thuộc Thế giới thứ ba[1]

Một bộ phận lớn của loài người bị phương Tây đô hộ, ở cấp độ này hay cấp độ khác, nhưng cho dù tình hình là như thế nào, thì cội nguồn chính của những rủi ro mà các dân tộc đã từng bị đô hộ là sự bất ổn của các nền văn hóa khi đối đầu với sự mở rộng của nền thương mại châu Âu. Có thể là ít hơn, trong trường hợp với thực dân Thổ Nhĩ Kì và Tây Ban Nha. Nhưng lời nói của Chiang Kai-shek đúng là chính xác một cách đáng chú ý: không dân tộc nào từng bị đô hộ trừ khi dân tộc đó phục vụ vào chu trình đô hộ đó ở một mức độ nhất định.

Nghiên cứu phi lịch sử, hay thực hành “chủ nghĩa thực dân tinh thần”? (Kỳ cuối)

Nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện sẽ thấy về mặt hình thức với các quốc gia từng trải qua thời kỳ bị thực dân đô hộ, có thể phân kỳ lịch sử theo logic thời gian: tiền thuộc địa – thuộc địa – hậu thuộc địa, nhưng về nội dung xã hội lại phức tạp hơn rất nhiều, không phải mọi quốc gia ở thời kỳ “hậu thuộc địa” cũng phải đối diện, phải giải quyết các vấn đề tương tự như nhau. Nghĩa là không thể vì thấy ở Ấn Độ và Thái Bình Dương là nơi có lý thuyết hậu thuộc địa phát triển mà đòi hỏi Việt Nam cũng phải có lý thuyết gia hậu thuộc địa.