Recent Articles

Vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại của bài thơ Chiều tối

Thúy Liên Nguyên tác Mộ Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạn mạn độ thiên không Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc Bào túc ma hoàn lô dĩ hồng Dịch nghĩa: Chiều tối   Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không Cô em xóm […]

“Người đi thi hứng bỗng thêm nồng”

 Mai Vũ Nguyên tác Tảo giải  I. Nhất khứ kê đề dạ vị lan, Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san; Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng, Nghênh diện thu phong trận trận hàn   II Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng, U ám tàn dư tảo nhất không; Noãn khí bao la […]

Đọc bài phú Sông Bạch Đằng qua nguyên tác

Đỗ Phương Lâm Sông Bạch Đằng từ lâu đã soi bóng lịch sử dân tộc như một huyền thoại, như một biểu tượng của tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. Những chiến công hiển hách của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đã làm nên một dòng sông lịch […]