Recent Articles

Văn học nhà trường 2013: “điểm cộng” và “điểm trừ”

Nguyễn Thị Đào (Toquoc)- Văn học nhà trường lâu nay vẫn nhận được sự quan tâm của xã hội: từ giáo viên, nhà quản lý giáo dục đến người học, phụ huynh học sinh, và cả giới truyền thông đều bày tỏ những quan ngại về thực trạng dạy và học ngữ văn hiện nay; ai […]

Trở về với văn bản văn học – con đường đổi mới căn bản phương pháp dạy học văn

Trần Đình Sử   1. Khắc phục phương pháp dạy học văn bằng các thế phẩm văn học Khởi điểm của môn ngữ văn là dạy học sinh đọc hiểu trực tiếp văn bản văn học của nhà văn, nhà thơ, nhà chính luận, các văn bản mẫu mực, có giá trị tư tưởng, thẩm […]

Vấn đề trao đổi – góp bàn: Phiên âm là “há” hay “hạ”

Một bạn gửi thư hỏi: Chương trình Ngữ văn lớp 10 có bài thơ: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lý Bạch. Có nơi phiên âm là: Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu Cô phàm viễn ảnh bích không tận Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu Nhưng cũng […]