Chùm bài: Tự sự lịch sử và tự sự văn chương


(PBVH): Tiến sĩ Lê Thời Tân sinh năm 1970, giảng viên chính Trường ĐH Giáo dục-ĐHQG Hà Nội, Thạc sĩ văn học Nga (ĐH Sư phạm Hà Nội, 1995), Tiến sĩ Đại học Nam Khai (Trung Quốc, 2004), tham gia đào tạo đại học và sau đại học  các chuyên đề liên quan đến Văn học Trung Quốc cổ điển, Lí luận về thể loại tác phẩm văn học và Ngôn ngữ học so sánh tại nhiều trường đại học trong cả nước. Khoảng 5,6 năm trở lại đây, tiến sĩ Lê Thời Tân dành sự quan tâm đặc biệt đối với tự sự học. Ngoài một số bài viết giới thiệu về lý thuyết này, anh còn vận dụng đọc nhiều trường hợp văn học cổ điển. Phê bình văn học đã có dịp giới thiệu một số nghiên cứu thú vị trong hướng đi đó của tác giả. Lần này, để bạn đọc theo dõi tập trung hơn những thể nghiệm đọc của tiến sĩ Lê Thời Tân, chúng tôi trân trọng giới thiệu một chùm bài về tự sự học, tự sự lịch sử và tự sự văn chương của anh. Hy vọng những nghiên cứu công phu dưới đây của người viết sẽ nhận được sự chia sẻ rộng rãi của  nhiều bạn đọc.

  1. Tự sự chính sử và tự sự tiểu thuyết: Đọc lại hình tượng Quan Công
  2. Từ tự sự chính sử đến tiểu thuyết diễn nghĩa  – Trường hợp hình tượng Gia Cát Khổng Minh
  3. Tam Quốc: lịch sử diễn nghĩa và diễn nghĩa lịch sử
  4. Tự sự học lịch sử và tự sự học văn chương
  5. .Tự sự học: tên gọi, lược sử và một số vấn đề lý thuyết

Leave a Reply