Chuyên đề: Roland Barthes và những vấn đề lý thuyết văn học


 1. Roland Barthes. Cái chết của tác giả (Trần Đình Sử dịch)
 2. Roland Barthes. Phê bình là gì? (Lã Nguyên dịch)
 3. Roland BarthesNhà văn và người viết (Lã Nguyên dịch)
 4. Roland Barthes. Hai xu hướng phê bình (Lộc Phương Thủy dịch)
 5. Roland Barthes. Hoạt động cấu trúc chủ nghĩa (Đinh Hồng Phúc dịch)
 6. Roland Barthes. Cuộc cách mạng của Brecht (Đinh Hồng Phúc dịch)
 7. Roland BarthesNhập môn phân tích cấu trúc truyện kể (Tôn Quang Cường dịch)
 8. Roland BarthesPhân tích theo phương pháp văn bản một truyện kể của Edgar Poe (Lê Nguyên Long dịch)
 9. Roland BarthesVăn chương và siêu – ngôn ngữ (Đinh Hồng Phúc dịch)
 10. Roland Barthes. Độ không của lối viết (phần 1) – Nguyên Ngọc dịch
 11. Roland BarthesĐộ không của lối viết (phần 2) – Nguyên Ngọc dịch
 12. Roland BarthesĐộ không của lối viết (phần 3) – Nguyên Ngọc dịch
 13. Roland BarthesĐộ không của lối viết (phần 4) – Nguyên Ngọc dịch
 14. Zadie Smith. Đọc lại Roland Barthes và Nabokov (Đào Trung Đạo dịch)
 15. Trần Thiện Khanh. Suy nghĩ từ quan niệm lối viết của Roland Barthes
 16. Dương Ngọc Dũng. Huyền thoại và giải huyền thoại trong tư tưởng Roland Barthes
 17. Nguyễn Văn DânRoland Barthes đã giải cấu trúc như thế đấy

Leave a Reply