Chuyên đề: Thơ khó đương đại Việt Nam


Xuân Diệu. Thơ khó

– Phạm Xuân Nguyên. Xuân Diệu và thơ khó

Trần ThưThơ đương đại – thơ khó hay độc giả khắt khe?

Nguyễn Thanh Tâm“Thơ khó” hay là câu chuyện của những giới hạn

Thanh Cơ Trịnh NữThơ, đọc từ khó đến dễ

Khải ThiênThơ khó nhìn từ sáng tạo và tiếp nhận

Nguyễn Trọng BìnhChưa hiểu hết cha ông thì đừng tính chuyện “soán ngôi” thơ

T.K thực hiệnThơ khó: thành công hay thất bại trong sáng tạo?

Leave a Reply