Danh sách Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải thưởng HNV Việt Nam năm 2012


Mùa xét giải thưởng 2012 có tổng cộng 36 thành viên, 4 Hội đồng bộ môn làm nhiệm vụ sơ khảo (trừ 2 thành viên Hội đồng không tham gia vì có tác phẩm dự giải). Có 9/15 thành viên Ban Chấp hành Hội làm nhiệm vụ chung khảo.

 

A. HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO

(CÓ 36 THÀNH VIÊN, TRỪ 2 THÀNH VIÊN CÓ TÁC PHẨM DỰ GIẢI)1. DANH SÁCH 8/9 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI LÀM NHIỆM VỤ SƠ KHẢO:

1)- Nhà văn NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG
2)- Nhà văn THÁI BÁ LỢI
3)- Nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH
4)- Nhà văn LÊ MINH KHUÊ
5)- Nhà văn Y BAN (không tham gia bỏ phiếu vì có tác phẩm dự giải)
6)- Nhà văn BẢO NINH
7)- Nhà văn TRẦN VĂN TUẤN
8)- Nhà văn TÔ HẢI VÂN
9)- Nhà văn BÃO VŨ

2. DANH SÁCH 8/9 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƠ LÀM NHIỆM VỤ SƠ KHẢO:

1)- Nhà thơ BẰNG VIỆT
2)- Nhà thơ NGÔ THẾ OANH
3)- Nhà thơ INRASARA
4)- Nhà thơ ĐẶNG HUY GIANG
5)- Nhà thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG
6)- Nhà thơ THI HOÀNG
7)- Nhà thơ TUYẾT NGA
8)- Nhà thơ TRẦN QUANG QUÝ (không tham gia bỏ phiếu vì có tác phẩm dự giải)
9)- Nhà thơ NGUYỄN KHẮC THẠCH

3. DANH SÁCH 9 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH LÀM NHIỆM VỤ SƠ KHẢO:

1- Nhà thơ, nhà LLPB LÊ THÀNH NGHỊ
2- Nhà LLPB DƯƠNG TRỌNG DẬT
3- Nhà LLPB NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP
4- Nhà LLPB TRỊNH BÁ ĐĨNH
5- Nhà LLPB HỒ THẾ HÀ
6- Nhà LLPB MAI QUỐC LIÊN
7- Nhà LLPB CHU VĂN SƠN
8- Nhà LLPB TRẦN ĐÌNH SỬ
9- Nhà LLPB LƯU KHÁNH THƠ

4. DANH SÁCH 9 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DỊCH VĂN HỌC LÀM NHIỆM VỤ SƠ KHẢO:

1- Dịch giả NGUYỄN VĂN DÂN
2- Dịch giả LÊ BÁ THỰ
3- Dịch giả PHẠM VĂN BA
4- Dịch giả QUANG CHIẾN
5- Dịch giả TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
6- Dịch giả TRẦN ĐÌNH HIẾN
7- Dịch giả LÊ ĐĂNG HOAN
8- Dịch giả LÊ ĐỨC MẪN
9- Nhà văn PHAN TRIỀU HẢI

B. HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO:

1. DANH SÁCH 9 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LÀM NHIỆM VỤ CHUNG KHẢO NĂM 2012:

1)- Nhà thơ Hữu Thỉnh
2)- Nhà văn Nguyễn Trí Huân
3)- Nhà LLPB Lê Quang Trang
4)- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
5)- Nhà LLPB Phan Trọng Thưởng
6)- Nhà văn Đào Thắng
7)- Nhà văn Đình Kính
8)- Nhà thơ Văn Công Hùng
9)- Nhà văn Vũ Hồng

2. VÀ 6 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH KHÔNG THAM GIA HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO NĂM NAY:

1)- Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ
2)- Nhà văn Khuất Quang Thụy
3)- Nhà văn Trung Trung Đỉnh
4)- Nhà thơ Nguyễn Hoa
5)- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
6)- Nhà văn Trần Đức Tiến

DANH SÁCH 15 TÁC PHẨM DO CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN GIỚI THIỆU CHUNG KHẢO:

 

1)- Hoa hoàng đàn nở muộn – thơ – Khuất Bình Nguyên – NXB Hội nhà văn – 2012

2)- Trò chơi hủy diệt cảm xúc – tiểu thuyết – Y Ban – NXB Trẻ – 2012

3)- Chất vấn thói quen – thơ – Phan Hoàng – NXB Hội nhà văn – 2012

4)- Trường ca chân đất – Thanh Thảo – NXB Hội nhà văn – 2012

5)- Sông núi nước Nam – tạp văn – Đỗ Trọng Khơi – Nxb Quân đội nhân dân – 2012

6)- Thế kỷ bị mất – tiểu thuyết – Phạm Ngọc Cảnh Nam – NXB Hội nhà văn – 2012

7)- Thành phố đi vắng – tập truyện ngắn – Nguyễn Thị Thu Huệ – NXB Trẻ – 2012

8)- Thơ như là mỹ học của cái khác – nghiên cứu – LLPB – Đỗ Lai Thúy – NXB Hội nhà văn – 2012

9)- Mơ trong bão – thơ – Lương Hữu Quang – NXB Hội nhà văn – 2012

10)- Màu tự do của đất – thơ – Trần Quang Quý – NXB Hội nhà văn – 2012

11)- Giờ thứ 25 – thơ – Phạm Đương – NXB Hội nhà văn – 2012

12)- Chuyện đời (4 tập) – hồi ký – Konstantin Paustovsky (Phan Bạch Châu dịch) – NXB Hội nhà văn – 2012

13)- Đa cực và điểm đến – Phê bình – Tiểu luận – Văn Chinh – NXB Hội nhà văn – 2012

14)- Biến thể khác – thơ – Mai Quỳnh Nam – NXB Hội nhà văn – 2012

15)- Mộ gió – thơ – Trịnh Công Lộc – NXB Hội nhà văn – 2012.

Nguồn: http://vanchuongplusvn.blogspot.com

Leave a Reply