Điểm tin số 2 (đặc biệt)


Sự kiện Hoàng Quang Thuận – thông tin đa chiều

 • Dương Tử Thành phỏng vấn – GS. Hoàng Quang Thuận: Tiền nhân mượn bút tôi viết thơ (evan.vnexpress.net, 3-8-2012)
 • PV. “Hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận với nong thiêng Yên Tử” do Tạp chí Nhà văn tổ chức (tapchinhavan.vn, 8-8-2012)
 • Hữu Việt- Đề dẫn hội thảo  Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử (tapchinhavan.vn, 8-8-2012)
 • Trần Nhuận Minh – Tham luận Hội thảo: “Có một nhà thơ danh sơn Yên Tử” (tapchinhavan.vn, 8-8-2012)
 • Hữu Thỉnh – Tham luận Hội thảo “Một hồn thơ sau những bức tranh tôn giáo” (tapchinhavan.vn, 8-8-2012)
 • Dương Tử Thành: Hội Thảo thơ Hoàng Quang Thuận nóng chuyện “tiền nhân mượn bút” (evan.vnexpress.net,9-8-2012)
 • Hữu Kim – Thi tài siêu đẳng, thi tâm siêu việt, hay thi sự siêu rùm beng ? (lethieunhon.com, 11-8-2012)
 • Nguyễn Hòa – Thơ “nhập đồng”? (tuanvietnam.net, 13-8-2012)
 • Nguyễn Minh Tâm – Thi Vân Yên Tử được sao chép từ đâu? (lethieunhon.com, 13-8-2012)
 • Đọc thêm “Thi Vân Yên Tử” – tác phẩm và dư luận”
 • Lạc đạo tùy duyên cùng Thi Vân Yên Tử (Đỗ Ngọc Yên) Cảm hứng thiền trong thơ Hoàng Quang Thuận (Ngô Hương Giang)
 • Dấu tích vua Phật Trần Nhân Tông ở Yên Tử trong lòng thi nhân (Đặng Hiến)
 • Hoa Lư thi tập – phép nhiệm màu của tâm thức (Linh Sơn)
 • Vẻ đẹp cõi Phật trong Thi Vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận (Nguyễn Toàn Thắng)
 • Cảm thức tâm linh trong thơ Hoàng Quang Thuận (Dương Kỳ Anh)
 • Thiền vị trong THI VÂN YÊN TỬ của Hoàng Quang Thuận(Trần Thị Thanh)
 • Về Yên Tử (1) đọc thơ Hoàng Quang Thuận (2) (Đăng Lan)
 • Cảnh vật trong cảm thức thiền tông (Phạm Quang Trung)
 • Không gian “Thiền” trong THI VÂN YÊN TỬ (TS. Hà Ngọc Hòa)
 • Thơ của nhà khoa học Phật tử (Hoàng Hoa)
 • Yên Tử qua thơ Hoàng Quang Thuận (Thu Phong)
 • Chữ tâm trong Thi Vân Yên Tử (Mộc Lan)
 • Có một nhà thơ danh sơn Yên Tử (Trần Nhuận Minh)
 • THI VÂN YÊN TỬ của Hoàng Quang Thuận – Một chân dung thơ Phật tính hiền truyền (Hoàng Trung Hiếu)
 • Tình yêu đất nước và chất thiền Thi Vân Yên Tử (Thế Trung)
 • Dạt dào thi hứng trước cố đô Hoa Lư (Đặng Hiến)
 • Thi vân Yên Tử của tác giả Hoàng Quang Thuận như một hiện tượng văn học (PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn)

Nguồn: GD&TĐ Online

Leave a Reply