Điểm tin số 4


  • Phạm Vĩnh Cư. Thưởng ngoạn Tuyển tập thơ Dương Thuấn (vanvn.net, 18-8-2012)
  • Phúc Thiện Nguyên phỏng vấn. “Hội thảo – tác giả lâng lâng nhưng văn học loạn chuẩn”(evan.vnexpress.net, 18-9-2012)
  • Nguyễn Văn Long. Trao đổi với tác giả bài viết về cuốn sách “Văn học Việt Nam sau năm 1975 – những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy” (vannghequandoi.com.vn, 17-8-2012)
  • Nguyên Ngọc. Đôi chút về giải thưởng Tự lực văn đoàn (sgtt.vn, 16-8-2012)
  • Nguyễn Hòa. Lẽ ra phải nói rõ “Thi Vân Yên Tử là phóng tác (thethaovanhoa.vn, 18-8-2012)
  • Đoàn Diệp Anh. Sóng gió quanh ‘Thi vân Yên Tử”: Hãy tranh luận như ‘đạo hữu’, ‘văn hữu‘ (thethaovanhoa.vn, 17-8-2012)
  • Gia Miên – Hoàng AnhLuật sư Tâm: GS Thuận ‘mượn danh thần phật là tội lớn’ (evan.vnexpress.net, 17-8-12)

Leave a Reply