Điểm tin số 5


  • Nguyễn Việt Chiến. Rút kinh nghiệm về hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận (thanhnien.com.vn, 19-8-2012).
  • Nguyễn Huệ Chi.  Bàn thêm về cái gọi là “hiện tượng thơ Hoàng Quang Thuận” (phamvietdao2.blogspot.com,19-8-2012)
  • Trần Văn Nam. Thơ đẹp là một vận chuyển (vanchuongplusvn.blogspot.com, 18-8-2012)
  • Phạm Viết Đào. Sự nguy hiểm của hiện tượng thơ Hoàng Quang Thuận: sự lừa đảo đầy tự tin? (phamvietdao2.blogspot.com,18-8-2012)
  • Nguyễn Quang A. GS.TS. Hoàng Quang Thuận được đề cử giải Nobel văn học? (laodong.com.vn, 17-8-2012)

Leave a Reply