Điểm tin số 6


  • Bùi Tuấn Ninh. Cảm hứng bi kịch trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà (vannghequandoi.com.vn, 19-8-2012)
  • Inrasara. Sử thi làm giàu nền văn học đa dân tộc Việt Nam (tiasang.com.vn, 20-8-2012)
  • Tuy Hòa. Âu lo cho chất lượng Hội thảo (vanhocquenha.vn, 20-8-2012)
  • Chu Liễu. “Tai nại” Hội thảo của GS Hoàng Quang Thuận: LS Nguyễn Minh Tâm “vì sự phát triển của văn học” hay vì điều gì khác? (gdtd.vn, 19-8-2012)
  • Chi Mai. “Tai nạn” từ …bạn văn (gdtd.vn, 20-8-2012)
  • Trần Nhương. Clip Hỏi chuyện Ls Nguyễn Minh Tâm về bài viết “Thơ Hoàng Quang Thuận…” (trannhuong.com, 20-8-2012). Xem thêm: Clip Hội thảo Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử
  • Vũ Hoài Nam. Dùng lý lẽ gì có thể bênh vực kẻ ăn cắp (lethieunhon.com, 19-8-2012)

Leave a Reply